Disclaimer en privacystatement

Deze internetsite wordt u aangeboden door Greenity. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Greenity het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid

Greenity zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Greenity aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks op onze site kunnen u brengen naar websites van derden. Greenity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Privacystatement

Greenity vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van derden op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Greenity gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Gegevens over het gebruik van de website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Bij het afsluiten van een abonnement worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om het vakblad Greenity naar u op te sturen.
  • Indien u zich aanmeldt voor de gratis nieuwsbrief die Greenity op werkdagen verstuurt, worden uw e-mailadres, voor- en achternaam uitsluitend gebruikt voor de verzending van Greenity-nieuwsbrieven.
  • Bij het invullen van een formulier, worden uw gegevens uitsluitend voor dat doel gebruikt door de redactie van Greenity.
  • Het inzien van gegevens, deze laten verwijderen of wijzigen, kan door contact op te nemen met de redactie.
  • Afmelden van de nieuwsbrief kan door onderaan de nieuwsbrief op afmelden te klikken. Dan worden al uw gegevens gewist uit het systeem. 

Geen gebruik van gegevens door derden

Onder geen beding stelt Greenity uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Greenity is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen, zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kan zo de rubriek 'Meest gelezen' worden gevuld. Via Google Analytics worden ook gegevens verzameld, deze worden 26 weken bewaard.

Gebruik van cookies

Greenity maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Privacybeleid van derden

Op de website van Greenity treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Greenity behorende, websites. Greenity kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om altijd het privacybeleid van deze partijen te lezen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rondom het gebruik van persoonlijke gegevens. 

Wijzigingen

Greenity behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.