31 juli 2018 Meer nieuws

CLM onderzoekt gevaar rodenticiden

CLM Onderzoek en Advies bekijkt het gevaar van rodenticiden voor roofdieren en -vogels. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daar opdracht voor gegeven.

Voedselketen

Bestrijdingsmiddelen tegen plaagdieren, zoals muizen en ratten, zijn meestal antiagulentia, die stolling van het bloed veroorzaken. Uit eerder verkennend onderzoek blijkt dat die middelen verder in de voedselketen opgenomen kunnen worden. Roofvogels, uilen en marterachtigen die vergiftigde muizen of ratten eten, kunnen op hun beurt ook vergiftigd raken. Andere kleine dieren kunnen in de lokdozen terechtkomen en van het giftige aas eten. 

Doorvergiftiging

Het CLM Onderzoek en Advies zoekt nu samen met Bureau Waardenburg, Dutch Wildlife Health Centre, Kennis- en Adviescentrum Dierplagen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit wat het risico op 'doorvergiftiging' is. Stedelijk, industrieel en agrarisch gebied worden los van elkaar onderzocht.

Terreinen

De instanties werken op drie terreinen: met camera's wordt bekeken welke andere dieren in de lokdozen terechtkomen, plaatsen waar professionals met rodenticiden werken worden onder de loep genomen en ten slotte kijken ze naar levende monsters uit gebieden waar aan bestrijding wordt gedaan. Eind 2019 moet helder zijn of de middelen verderop in de keten te vinden zijn.