21 mei 2019 Meer nieuws

Zwaagdijk test snijbloemen telen op water

Proeftuin Zwaagdijk bekijkt of bepaalde snijbloemen die nu nog in de grond geteeld worden, ook op water of in andere teeltsystemen kunnen worden geproduceerd.

In de nu lopende eerste proef kijkt Proeftuin Zwaagdijk naar de mogelijkheden van Alchemilla, Campanula, Delphinium, Matricaria, Trachelium en violieren op een drijvend teeltsysteem. De eerste vraag is of de gewassen wel in staat zijn wortels in water te maken. 

Vergelijkbaar met systeem voor chrysant

Onderzoeker Matthijs Blind geeft aan dat de gewassen in deze proef in een systeem worden getest dat vergelijkbaar is met het systeem waarop sinds 2015 onderzoek met chrysanten wordt gedaan. De proeven maken deel uit van het project ‘Innovatieve/alternatieve teeltsystemen voor grondgebonden snijbloemen’, waarin ook de teelt van chrysant op water wordt onderzocht.

Start cruciaal

Uit het onderzoek met chrysant komt naar voren dat met de teelt op water uiteindelijk betere resultaten kunnen worden behaald dan in de gangbare grondteelt. Bij dit gewas blijkt dat een goede start van de teelt de sleutel is tot een betere productie en het onderzoek concentreert zich dan ook geheel op de beworteling en de eerste weken na planten.

Verschillende teeltsystemen

Volgens onderzoeker Matthijs Blind wordt voor de andere snijbloemen in eerste instantie gekeken naar hetzelfde teeltsysteem dat wordt gebruikt voor de chrysantenteelt op water. “Maar we kijken zeker ook naar andere teeltsystemen, zoals priktrays waar tulpen op geteeld worden. Daarmee zijn in eerder onderzoek door Proeftuin Zwaagdijk veelbelovende resultaten behaald”, zo zegt hij. Volgend jaar, als de screeningsfase afgerond is,  zal het onderzoek – naast chrysant - worden voortgezet met de twee of drie meest belovende snijbloemen.

Het project wordt gefinancierd door onder meer LNV (Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen), Stowa, LTO Noord Fondsen, Stimuflori en de landelijke commissie Chrysant/ChrIP.

Foto: Proeftuin Zwaagdijk