26 november 2019 Meer nieuws

Zuiderzeeland start metingen middelen in kassengebieden

Waterschap Zuiderzeeland is de Gebiedsgerichte Aanpak gestart. Op verschillende plaatsen in de kassengebieden meet het waterschap gewasbeschermingsmiddelen in het water. Zo krijgt het waterschap inzicht waar eventuele lozingen van middelen vandaan komen.

De Gebiedsgerichte Aanpak is het waterschap samen gestart met Glastuinbouw Nederland. Inmiddels weten ondernemers uit Luttelgeest en Ens meer over de aanpak. Zij hebben uitleg gekregen over de metingen en de Gebiedsgerichte Aanpak. De ondernemers hebben ook besproken waar de gewasbeschermingsmiddelen mogelijk vandaan komen en wat zij daar zelf aan kunnen doen.

Bedrijfsbezoeken

Het waterschap bezoekt de komende maanden alle glastuinbouwbedrijven in het gebied. Samen met de ondernemers worden afspraken gemaakt als er verbeterpunten zijn.