25 maart 2022 Meer nieuws

Zuid-Holland stimuleert gebruik daken voor zonnepanelen

Met een subsidie stimuleert de provincie Zuid-Holland dubbel ruimtegebruik voor het opwekken van zonne-energie. De provincie kiest voor PV-panelen op daken, waterbassins en parkeerterreinen om het landschap zoveel mogelijk te ontzien.

Eigenaren van grote daken, waterbassins of parkeerterreinen die geschikt gemaakt moeten worden om PV-panelen te kunnen instaleren, komen in aanmerking voor subsidie. Ook wie een dak, waterbassin of parkeerterrein ter beschikking wil stellen aan een energiecoöperatie, of soortgelijk initiatief, kan subsidie aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Zuid-Holland.

Energieverbruik monitoren

De Greenport Duin- en Bollenstreek streeft naar een klimaatneutraal sierteeltcluster in 2040. Om dat te halen, steunt de Greenport bedrijven die maatregelen willen nemen. Samen met Royal Anthos en Regionaal adviesbureau Energy Environment Care (EE Care) geeft de Greenport twintig bedrijven de kans een jaar lang hun energieverbruik te monitoren. EE Care geeft bij de meetgegevens een advies.

Bedrijven met belangstelling kunnen mailen naar maarten@eecare.nl.