30 juli 2019 Meer nieuws

Zuid en oost zuchten onder droogte

Het neerslagtekort is de afgelopen dagen toegenomen. Vooral de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zijn droog. Dat meldt de Droogtemonitor van 30 juli van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

Landelijk gezien ligt het neerslagtekort op 176 mm. Dat is meer dan het langjarig gemiddelde voor eind juli (ca. 100 mm), maar aanzienlijk minder dan in 2018 en 1976 (ca. 250 mm). De komende twee weken wordt een lichte stijging van het neerslagtekort naar 180 mm verwacht. In het oosten en zuiden van Nederland ligt het tekort rond 240 mm en blijft naar verwachting de komende twee weken op dat niveau.

Natuur en landbouw onder druk

Op de hoge zandgronden staan de natuur en de landbouw door de droogte sterk onder druk. De waterschappen op de hoge gronden handhaven de al eerder ingestelde onttrekkings- en beregeningsverboden om de natuur te beschermen. Waterschap Vechtstromen bereid momenteel uitbreiding voor van de onttrekkingsverboden voor grondwater bij kwetsbare natuur (verbod om 200 meter rondom kwetsbare natuur grondwater te onttrekken). Maatregelen om het water zoveel als mogelijk vast te houden zijn overal in het land genomen.

Natter weer

De komende week kenmerkt zich door een licht wisselvallig weertype. De verwachte neerslag is 10-15 mm en in de kustprovincies kan dit lokaal oplopen tot 20-50 mm neerslag. De komende week liggen de temperaturen tussen 20 en 25°C. Tegelijkertijd zal het mogelijk natter worden dan normaal.

De volledige Droogtemonitor is te downloaden van de website van Rijskwaterstaat. Op dinsdag 13 augustus verschijnt de volgende droogtemonitor.