23 juni 2020 Meer nieuws

Zorgen over omzetdaling mechanisatiebranche

Fedecom, de brancheorganisatie voor de mechanisatiebedrijven, meldt dat leden in de tweede helft van 2020 een omzetdaling constateren van bijna 10 procent.

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in deze branche voelbaar. Hoewel de piekwerkzaamheden in het voorjaar voor enige verzachting hebben gezorgd, maken leden zich toch zorgen of zij het zonder ondersteuning wel zullen redden.

Sinds de uitbraak van corona houdt Fedecom regelmatig onderzoeken onder haar leden. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat de verkopen fors teruglopen, maar liefst 42 procent van de ondervraagden verwacht dat de omzet in de komende drie maanden met meer dan 10 procent zal dalen. Twee maanden geleden dacht nog 76 procent aan een omzetdaling van 10 procent, dus kennelijk zijn de verwachtingen wel in positieve zin bijgesteld.

De coronacrisis zou vooral effect hebben op de verkoop van (gebruikte) machines, denkt de branche. Daarentegen verwacht men meer omzet te draaien op het gebied van reparatie, service en onderhoud. In de marktsegmenten groen- en tuinbouwtechniek is zelfs sprake van groei volgens 14 procent van de deelnemers aan de enquête. Op basis van de enquête schat Fedecom in dat er sprake zal zijn van een omzetdaling van 8 tot 10 procent in de tweede helft van 2020 en over het hele jaar zo’n 5 procent.

Problemen rondom liquiditeit

Om de economische tegenwind het hoofd te kunnen bieden, hebben bedrijven diverse maatregelen genomen, van verkorting van arbeidsweken tot aan werken in ploegen en verkleining van de flexibele schil. 90% van de leden geeft aan dat de crisis niet direct zal leiden tot liquiditeitsproblemen, maar zo’n 10 tot 30 procent verwacht wel problemen rondom liquiditeit. 34 procent twijfelt eraan of de opgebouwde reserves voldoende zijn om de crisis op te vangen.

Steunmaatregelen zoals een bankkrediet en voorfinanciering door leveranciers zien leden als goede oplossingen. Dat geldt ook voor maatregelen als uitstel van belastingbetaling, compensatie van de loonkosten en loonbeheersing.

Ondanks de tegenvallende resultaten denkt 94% van de deelnemers aan de enquête met geen of slechts beperkte aanpassingen het bedrijf te kunnen voortzetten.