8 juni 2021 Meer nieuws

Zorgen KAVB over flexwerkadvies SER

Belangenbehartiger KAVB voor de bollenkwekerij zet vraagtekens bij het voorlopige advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over flexwerk. Zo voorziet KAVB extra kosten voor de werkgevers en er zijn zorgen over de internationale concurrentiepositie.

De SER – organisatie van werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen – heeft advies uitgebracht over de hervorming van de regels rond seizoen- en uitzendwerk. De KAVB boog zich samen met Glastuinbouw Nederland over het voorlopige advies, dat de organisaties uit de media moesten vernemen. De KAVB en Glastuinbouw Nederland hadden graag gezien dat vooraf overleg was gepleegd. Hoewel de belangenbehartigers ook vinden dat oneigenlijk flexwerk aangepakt moet worden, vinden ze de extra kosten voor de bedrijven onacceptabel. Die ontstaan door de verplichte certificering van uitzendbureau en scherpere handhaving door de overheid, voorzien KAVB en Glastuinbouw Nederland.  

Wettelijk minimum uurloon

De SER pleit voor invoering van een wettelijk minimumloon per gewerkt uur en voor verhoging van het minimumloon. Dat leidt volgens de belangenbehartigers tot een zwakkere internationale concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwbedrijven, vooral als geen ondersteunend beleid van de overheid komt om de kostenstijging van naar schatting vijf procent af te vlakken.

‘Beperkte stijging loon’

De KAVB ondersteunt het streven om werknemers op het niveau van het wettelijk minimumloon netto meer in handen te laten krijgen, maar volgens de organisaties staat in het advies niet hoe dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Voorzitter Jaap Bond van de KAVB in een schriftelijke ractie: 'Verhogen zonder flankerend fiscaal beleid is goed voor de overheid, vanwege de afdracht verplichtingen aan de Belastingdienst, maar de werknemer zal hier slechts een beperkte stijging van zijn nettoloon in terugzien. De overheid kan deze verhoogde afdracht echter gebruiken om de duurder wordende uitkeringen te financieren. De werkgever betaalt dan de volledige rekening.'      

Vraagtekens

Onduidelijk is wat de SER wil met het zogeheten jaarurenmodel. De KAVB en Glastuinbouw Nederland pleiten net als de SER voor meer wendbaarheid. ‘De vraag is echter hoe dat jaaruren model wordt bedoeld en wordt uitgewerkt. De restitutie van de hoge ww-premie bij omzetting van een dienstverband voor bepaalde tijd naar een vast dienstverband wordt gezien als positief, als dat zo bedoeld is. Tegelijkertijd wordt niet begrepen waarom er door de SER, nu seizoenswerk wettelijk wordt vastgelegd, géén advies wordt gegeven over de invoering van een lage WW-premie voor tijdelijke dienstverbanden bij seizoensarbeid. Dit zou juist een grote stimulans zijn voor het in dienst nemen van medewerkers’, stellen de organisaties in een gezamenlijke reactie.

‘Behoorlijk bedrag aan loonkosten’

De SER suggereert dat werkgevers via een ‘opt out-regeling’ kunnen voorkomen dat ze tegen hoge kosten aanlopen tijdens het tweede ziektewetjaar van een personeelslid, maar de premie die een werkgever betaalt, is gebaseerd op het gehele personeelsbestand. ‘Dat is nog steeds een behoorlijk bedrag aan loonkosten. Dit wordt hoger naarmate er meer mensen in loondienst worden aangenomen. Bovendien is in het eerste ziektejaar vaak al snel duidelijk of herstel bij de eigen werkgever mogelijk is’, aldus de organisaties.

Publieke voorzieningen kwijt

Overigens lopen werknemers het risico om publieke voorzieningen kwijt te raken, waardoor de kans bestaat dat zij er netto niet meer besteedbaar inkomen van overhouden, waarschuwen ze. De KAVB geeft als advies mee dat met een aanpassing in fiscale regelgeving het uiteindelijke doel dat werknemers meer in handen overhouden wél kan worden gerealiseerd. KAVB en Glastuinbouw Nederland willen in gesprek met de partijen achter het SER-advies.