24 januari 2020 Meer nieuws

Zonneparken beïnvloeden bodem en bodemleven

Grote grondgebonden zonneparken houden licht en regen weg van de bodem. De verwachting is dat hierdoor de groei van vegetatie en het ontstaan van organische stof afnemen, waardoor er minder voedsel beschikbaar komt voor het bodemleven.

Metingen van studenten van Wageningen Universiteit bij vier zonneparken bevestigen deze hypothese. Dit meldt Nature Today in een bericht. Bodemleven is echter van belang voor landbouw en biodiversiteit. Er moet daarom onderzoek komen naar de effecten van zonneparken op lange termijn.

Minder gezond bodemleven

Studenten van Wageningen University & Research (WUR) onderzochten in 2019 de effecten van grondgebonden zonneparken op de bodem. Ze zagen dat er een microklimaat ontstaat onder de zonnepanelen. De toplaag onder de zonnepanelen is droger en compacter en de groei van de vegetatie neemt af. Dit heeft gevolgen voor de bodem: minder voedsel voor bodemorganismen en verminderde vorming van bodemorganische stof. Een gezond bodemleven is echter van groot belang voor onder andere de landbouw en het herstellen en versterken van de biodiversiteit.

Mogelijke oplossingen

Een mogelijke oplossing om afname van het bodemleven tegen te gaan is wellicht het inpassen van zonnepanelen op een manier die de licht- en watercondities zo min mogelijk beïnvloedt. Bijvoorbeeld extra ruimte tussen de zonnepanelen en een hoge opstelling. Het inzaaien van vegetatie die beter gedijt in de schaduw is ook een mogelijke oplossing om de afname van bodemleven en de bodemgezondheid te beperken.

Het is aan te bevelen om zorgvuldig om te gaan met het plaatsen van zonneparken op landbouwgrond, totdat de (lange termijn) effecten bekend zijn, aldus het bericht. Verdiepend onderzoek en monitoren van grondgebonden zonneparken moeten licht werpen op de langdurige effecten van grondgebonden zonneparken op de levende bodem.

Afname bodemvruchtbaarheid

Wageningen University & Research geeft in een rapport 'Zonneparken natuur en landbouw' aan dat langdurige bedekking van de bodem door zonnepanelen waarschijnlijk tot afname van de bodemvruchtbaarheid leidt. Hoe veel en hoe snel is nog onduidelijk. Dit is echter wel van belang om te weten wanneer na het gebruik van het zonnepark de grond weer voor landbouw wordt gebruikt.