2 februari 2021 Meer nieuws

Zonnepanelen op landbouwgrond

Opnieuw is er in de gemeente Bergen een plan om bollengrond te gebruiken voor iets anders. Dit keer is bollengrond aangewezen als locatie voor zonneweides, mochten ondernemingen plannen hebben.

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Hierin staat hoe en waar de energieregio duurzame elektriciteit kan opwekken. Locaties hiervoor heten zoekgebieden.

De gemeente Bergen maakt deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord. De concept-RES is sinds 24 april 2020 vastgesteld. Op basis van de concept-RES zijn de gemeenten in de tweede helft van 2020 de zoekgebieden nader gaan onderzoeken. Volgens gemeente Bergen is er gesproken met bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, gemeenteraden en heeft de provincie met netwerkbeheerder Liander afgestemd waar wel of niet windmolens en zonneweides kunnen komen.

Bollengrond nieuw toegevoegd

Uit deze gesprekken en het onderzoek is een lijst gekomen met concrete zoekgebieden. Alle groene gebieden zijn kansrijk, oranje moet nader onderzocht worden en rood valt af. Gezien een gebied (Hondsbossche Zeewering) is afgevallen, is er sinds 12 januari 2021 een nieuw zoekgebied daarvoor in de plaats gekomen. Dit zijn de bollengronden ten zuiden van de Heilooër Zeeweg. Via een visualisatie (zoekgebied 26) is te zien hoe de zonneweide (foto boven) er wellicht uit gaat zien. 

Nog niets staat vast

Dat er iets komt, staat nog niet vast. Over alle zoekgebieden wordt vanavond, 2 februari om 20.00 uur een online informatie- en participatie-avond gehouden door de gemeente Bergen. Wethouder Klaas Valkering laat in het Noordhollands Dagblad weten dat ze nog vroeg in het proces zitten er en eerst met grondeigenaren en inwoners over willen praten.

Schaarste van landbouwgrond

In diezelfde krant spreken bollenkwekers hun zorgen uit. Ze vrezen voor schaarste van landbouwgrond. Als het gebied daadwerkelijk wordt aangewezen als gebied voor zonne-energie is de zogenaamde RES 1.0, kunnen boeren de grond verhuren, verkopen, of zelf panelen plaatsen. Volgens de wethouder is dat alleen als boeren dat zelf willen. Ook daar zetten ondernemers hun kanttekeningen bij. Zo geven ze aan bang te zijn dat grote ontwikkelaars de grond uiteindelijk zullen overnemen.

Een zonneweide die op 25 m afstand van de sloot begint. 

De huidige situatie.