4 september 2020 Meer nieuws

Zoektocht naar weerbare lelie ROL

‘Zeg het niet te hard, maar het lijkt wel of er toch mogelijkheden zijn zonder mancozeb’, was de reactie van zowel onderzoekers en teeltadviseurs als lelietelers aan de rand van het proefveld van stichting ROL in Vledder.

Tijdens de twee open dagen op 3 en 4 september zijn eerst de omwonenden en beleidsmakers bijgepraat en vervolgens de kwekers. Er waren onder meer proeven te zien met biologische middelen, groene middelen en met alternatieve ontsmettingsmiddelen, met als doel de milieudruk te verlagen en de teelt veilig te stellen. Praktijkklaar zijn de onderzochte oplossingen nog allerminst, maar de proeven bieden hoop.

‘Echt resultaten’

Secretaris Dirk Osinga van de stichting is tevreden over het bezoek, dat zijn best deed om voldoende afstand van elkaar te houden én de uitleg bij de proeven te volgen. “Van een van de omwonenden hoorde ik dat ze onder de indruk is van de zoektocht naar alternatieven voor de chemie. Dat is een belangrijk aspect, maar tegelijkertijd hebben we dit jaar ook echt resultaten laten zien op het proefveld.”

ECA

Zo doen bijvoorbeeld de lelies na ontsmetting met ECA-water het niet beter of slechter dan de lelies die volgens de gangbare manier zijn ontsmet. De verwachtingen van vanggewassen tegen de luizen rond de lelies zijn dan weer niet hooggespannen. Ondanks de brede stroken met onder meer haver, bloemen of tagetes, werden de lelies aangetast door virus. Daarbij moet aangetekend worden dat de luisdruk hoog was. Van de meeste proeven zijn de uitslagen pas na het rooien en het beoordelen van de leliebollen te verwachten, begin 2021.