18 mei 2021 Meer nieuws

200 aanmeldingen extra ledenraadsvergadering RFH

Voor de extra ledenraadsvergadering van Royal FloraHolland a.s. donderdagavond zijn tot dusver 200 aanmeldingen. Doel van deze vergadering is dat de Ledenraadsleden zich een oordeel kunnen vormen over de ingebrachte bezwaren van FloriNEE. Rémi van Adrichem, woordvoerder van FloriNEE, noemt de vergadering 'een doekje voor het bloeden'.

De online-vergadering donderdag is naar aanleiding van de petitie FloriNEE. "Het gesprek zal gaan over de invulling van de adviestaken van de Ledenraad en de uitvoering van de strategie. Dat heeft de Ledenraad besloten op 22 april", aldus een woordvoerder van de Ledenraad. In de vergadering hebben alle leden van Royal FloraHolland vergader- en spreekrecht. Op de agenda staat een toelichting van de Ledenraad op de wijze waarop zij hun adviestaken hebben ingevuld en hun rol bij de uitvoering van de strategie. Ondermeer wordt ingegaan op Floriday en digitale milieucertificering en -registratie. "Deze twee onderwerpen zijn de meest hete hangijzers bij de ondertekenaars van de petitie, zo bleek tijdens de gesprekken die de ledenraad met ondertekenaars van de petitie en andere leden heeft gevoerd."

Vergadering terug te kijken

Uiteraard is er ook tijd en ruimte ingericht voor de initiatiefnemers van de petitie. Zij zijn door FloraHolland uitgenodingd om aan tafel in de studio plaats te nemen. FloraHolland geeft aan nog niet te weten of FloriNEE, aanschuift bij een kleine delegatie van de ledenraadsleden in de studio. "Ze twijfelen daarover." Alle andere leden kunnen vanwege de corona-maatregelen via Zoom meepraten tijdens de uitzending. De vergadering is niet publiek toegankelijk. Wel wordt de vergadering opgenomen en komt die later, waarschijnlijk vrijdag of kort na het pinksterweekeinde op de website te staan. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van Royal FloraHolland en begint om 19.30 uur.

Geen besluiten

Het doel van deze extra ledenraadsvergadering is dat de Ledenraadsleden zich een oordeel kunnen vormen over de ingebrachte bezwaren. Dit ter voorbereiding van de formele Ledenraadsvergadering van 1 juli. Daar zal de Ledenraad 'een weg vooruit bepalen'. Een woordvoerder van de ledenraad geeft nadrukkelijk aan dat er tijdens de vergadering geen besluiten worden genomen. Leden kunnen zich nog aanmelden voor de vergadering via de site van Royal FloraHolland

Doekje voor het bloeden

Rémi van Adrichem, woordvoerder van FloriNEE, is bezorgd over het aantal leden dat de extra ledenraadsvergadering gaat bijwonen. Van Adrichem daarover: “Iedereen heeft wel een uitnodiging gehad maar zonder duidelijke agenda. Mijn zorg is dat er hierdoor minder mensen erbij zullen zijn." Hij heeft hierover zijn zorgen geuit bij de Ledenraad. FloraHolland geeft aan dat in de uitnodiging per email wel is aangegeven wat er besproken gaat worden.

Van Adrichem: "De extra ledenraadsvergadering is een doekje voor het bloeden om toch iets met de petitie te doen nadat de ledenraad heeft aangegeven alle door ons gevraagde audits af te wijzen omdat dit buiten het mandaat van de ledenraad valt." Met de huidige governance noemt Van Adrichem de ledenraad in een artikel in de Bloemenkrant maar 'een wassen neus'. "Er is zeker geen sprake van een gelijke driehoek tussen RvC, ledenraad en directie", aldus Van Adrichem in de Bloemenkrant.