12 maart 2020 Meer nieuws

ZLTO geeft waterproject vervolg

ZLTO dient deze week haar projectaanvraag in bij de provincie Noord-Brabant voor het project ‘Wel goed water blijven geven’. Het is de opvolger van het project ‘Wel goed water geven’, dat de afgelopen drie jaar is uitgevoerd.

Beide projecten zijn bedoeld om agrariërs te ondersteunen bij het nemen van waterbesparende maatregelen. Voldoende water om hoogwaardige gewassen te kunnen telen is al ruwweg vijftig jaar niet meer vanzelfsprekend in Brabant. De komende twee jaar zullen ruim honderd boeren 600.000 euro subsidie ontvangen voor watermaatregelen. De betreffende boeren leggen hier zelf zo’n  1,5 à 2 miljoen euro bij.

Het project ‘Wel goed water blijven geven’ zorgt ervoor dat agrariërs waterbesparende maatregelen nemen. De focus ligt voornamelijk op de aanleg van stuwen, slootbodemverhogingen en slimme manieren van irrigatie.

Beregeningsverbod

Het weer wordt extremer: milde winters met heftige plensbuien gevolgd door kurkdroge zomers. Op dit moment zijn de landerijen drijfnat terwijl in de zomer de gewassen dreigen te verdrogen. Zaak dus om nu het overvloedige water vast te houden in het grondwater, om binnenkort te kunnen beregenen. Op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen of er in april en mei een beregeningsverbod op grasland geldt. ZLTO roept de waterschappen op om daarvan af te zien.

Kijk op de website van ZLTO voor meer informatie over het project Wel goed water geven.