18 november 2022 Meer nieuws

ZLTO biedt strategie alternatief glyfosaat

Er zijn bij ZLTO factsheets beschikbaar over het vernieuwen van grasland, het vernietigen van grasland en over groenbemesters en vanggewassen. De drie factsheets en de Integrated Pest Management-aanpak zijn het werk van een brede groep organisaties en bedrijven uit de agrosector.

Glyfosaat is een toegestaan onkruidbestrijdingsmiddel dat als veilig is beoordeeld door het Ctgb. Vanwege de maatschappelijke en politieke onrust wil de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) helpen met het 'zorgvuldig omgaan met glyfosaat'. In het project IPM Glyfosaat is daarom gewerkt aan 'haalbare en betaalbare alternatieven'. 

De strategie is gericht op het verminderen van glyfosaatgebruik door met name preventie, monitoring en niet-chemische methoden. Met de gemaakte factsheets kunnen boeren, tuinders, loonwerkers en adviseurs analyses en overwogen keuzes maken. Alleen wanneer mechanische alternatieven geen optie zijn, wordt er gebruik gemaakt van glyfosaat. Is er is een overzicht voor het vernieuwen en voor het vernietigen van grasland en voor groenbemesters en vanggewassen

Aan de strategiën kleven ook nadelen, waarschuwt de ZLTO. 'Het kost meer brandstof (dus CO2), tijd en verhoogt het risico op bodemverdichting (zeker bij nat weer) en onkruiddruk. Ook is de combinatie van niet kerende grondbewerking (NKG) en glyfosaatvrij werken ingewikkeld, terwijl juist voor NKG gekozen wordt om de bodemstructuur beter intact te houden en het bodemleven zo min mogelijk te verstoren.'