20 september 2019 Meer nieuws

Zembla: mancozeb verhoogt risico op Parkinson

Het veelgebruikte fungicide mancozeb verhoogt de kans op de ziekte van Parkinson aanzienlijk. Dat is de conclusie van de Zembla-uitzending ‘Parkinson op het platteland’ van 19 september.

Het programma laat patiënten uit agrarische gebieden die lijden aan de ziekte van Parkinson en telers van diverse producten aan het woord. Volgens hoogleraar Toxicologie Martin van den Berg lijdt het geen twijfel dat met name mancozeb een rol speelt in het ontstaan van de ziekte in streken met veel agrarische activiteit.

Reacties

LTO en Nefyto laten in een reactie weten dat alle middelen worden getoetst op veiligheid voor mens en dier voordat zij een toelating krijgen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wilde in de inzending van Zembla niet reageren ‘omdat de beoordelings- en toelatingssystematiek te complex is om in enkele citaten te vatten’.

De hele uitzending is terug te zien op de website van Stichting Nederlandse Publieke Omroep.