9 augustus 2018 Meer nieuws

Zeker twee à drie maanden Hollands weer nodig

Het neerslagtekort in Nederland is toegenomen tot 306 mm en ligt naar verwachting de komende twee weken rond 300 mm. Ondanks verwachte neerslag voor de komende dagen houdt de droogte de komende periode aan. Voor een volledig herstel zijn ruim 200 dagen met geleidelijke regenbuien voor nodig.

Dit is te lezen in de nieuwste Droogtemonitor die 9 augustus verscheen. Er blijft een landelijk tekort aan water. Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat het water weer op peil is.

De waterpeilen in het IJsselmeergebied zijn lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dit komt door de lage aanvoer vanuit de IJssel, de hoge watervraag en de hoge verdamping. De landelijke coördinatiecommissie waterverdeling (LCW) houdt dit nauwlettend in de gaten en staat in contact met de betreffende waterschappen over inname uit het IJsselmeer en Markermeer. De bestaande afspraak met de waterschappen om niet meer in te nemen dan in de voorgaande weken, blijft staan.

Prinses Irenesluizen ingezet

Maatregelen tegen droogte blijven onverminderd nodig, bleek uit het landelijke crisisoverleg droogte (managementteam watertekorten, kortweg MTW) op 9 augustus. Er komt een extra maatregel. De Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede worden ingezet om extra zoet water naar het Amsterdam Rijnkanaal te sturen. Hierdoor wordt indringing van zout zeewater, ofwel verzilting, tegengegaan.

Lage grondwaterstanden

In de zandgronden zijn lage tot zeer lage grondwaterstanden waarneembaar. Ook in de rest van Nederland is dat zo. Het algemene beeld is dat de grondwaterstanden laag tot zeer laag zijn voor de tijd van het jaar. Ook de grondwatervoorraad is laag.

Lees de laatste droogtemonitor (van 9 augustus).