24 november 2022 Meer nieuws

Zakelijke kansen voor bodemverbetering in Polen

Zes Nederlandse bedrijven gaan zich als groep richten op bodemverbetering in de Poolse landbouwsector. Zij tekenden onlangs een PIB-samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het PIB- programma helpt de bedrijven bij hun gezamenlijke plannen. Polen heeft behoefte aan innovaties en technische oplossingen in de bodemverbetering. Voor Nederlandse bedrijven liggen er op dit gebied veelbelovende exportkansen. Door samen te werken in een cluster kunnen deze bedrijven zich meteen sterk positioneren in de Poolse agrifoodsector.

Aansluiten bij cluster nog mogelijk

Het gaat om de zes bedrijven Agriwatch, Farmax, GeoInfoSolutions, RMA Company, Rinagro en Vandinter Semo. Er kunnen nog bedrijven die op het gebied van bodemverbetering actief zijn, worden toegevoegd aan het cluster. Er is ruimte voor bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighouden met landbouwmachines, irrigatietechniek, drainage, bodembemonstering, meetinstrumenten of waterretentie. Aanmelden kan via e-mail bij Freek Faber.

Binnen de PIB organiseert het cluster activiteiten, zoals handelsmissies en inkomende bezoeken van belangrijke personen uit Polen. Daarnaast organiseren zij matchmaking- en kennisevenementen. Een lokale liaison vertegenwoordigt het cluster in Polen.

Partners for International Business

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale doelen realiseren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het PIB-programma uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.