23 juli 2021 Meer nieuws

WW-premie van augustus tot eind dit jaar omlaag

De lage WW-premie voor werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. De hoge WW-premie gaat van 7,7% naar 5,34%. Dat heeft minister Koolmees laten weten aan de Tweede Kamer. De verlaagde WW-percentages gelden tot eind dit jaar.

De verlaging geldt met ingang van 1 augustus 2021 voor alle werkgevers die niet per vier weken loonaangifte doen, en met ingang van 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen aan de Belastingdienst.

BIK afgeschaft

De tijdelijke verlaging is bedoeld ter compensatie van het afschaffen van de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK was per 2021 ingevoerd maar wordt nu alweer beëindigd, omdat de Europese Commissie deze als ongeoorloofde staatssteun lijkt te beschouwen.