29 april 2022 Meer nieuws

WUR ontvangt miljoenen voor robotonderzoek

De WUR krijgt 12 tot 17 miljoen euro uit het NXTGEN Hightech-programma voor onderzoek naar robottechnologie in de land- en tuinbouw. De bijdrage uit het Nationaal Groeifonds van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet een flinke impuls geven aan de agrifoodtechnologie.

De bijdrage uit het fonds moet het mogelijk maken om gewassen zoveel mogelijk autonoom te gaan telen. “In de landbouw is nog steeds veel handwerk nodig en arbeidskrachten worden schaarser. Dat is één reden om robotica in de land- en tuinbouw verder te ontwikkelen”, vertelt Erik Pekkeriet, programmamanager van het Agro Food Robotics onderzoek van de WUR.

Duurzaamheid stimuleren

“Aan de andere kant zou je duurzaamheid willen stimuleren”, zegt Pekkeriet. “Daarvoor hebben we tools nodig met sensoren die data verzamelen en beslissingen ondersteunen. De boer kan zo veel scherpere keuzes maken en zuiniger omgaan met chemicaliën, water, mest en energie. En het wordt ook makkelijker om beslissingen te nemen die zorgen voor meer biodiversiteit. Tegelijk kun je dus beter sturen op kwaliteitsverhoging van je product.” Samen met tientallen partners uit voornamelijk het bedrijfsleven gaat WUR hieraan werken.

Strokenteelt

Toepassingen liggen er onder andere in de open teelt, van groei tot oogst en verwerking. Sensoren in het veld gaan de groei in de gaten houden, en vormen daarmee een extra oog voor de boer. Camera’s op windmolens helpen bijvoorbeeld om nutriëntengebrek of overtollig water te monitoren. Voor de oogst komen er sterk verbeterde oogstrobots. Pekkeriet: “Denk aan het oogsten van gewassen in de strokenteelt. Oogstmachines kunnen die gewassen nog niet goed pakken, zodat strokenteelt veel extra werk met zich meebrengt.” Met nieuwe machines zal dit verleden tijd zijn, hoopt hij.

Klaar in 2029

Door het hele land komen boerderijen, kassen en fabrieken van de toekomst, waarbij elk toepassingsgebied een eigen locatie krijgt. In 2029 moeten de meeste nieuwe systemen uit het project klaar zijn voor gebruik.

Over NXTGEN Hightech

In de wereld is Nederland de derde grootste exporteur van machines in de argi- en foodtechnologie. Om de leidende rol van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te behouden is NXTGEN Hightech in het leven geroepen. Robottechnologie voor de land- en tuinbouw is één van de zes toepassingsgebieden binnen het fonds, naast schone energie, lasercommunicatie, medicijnontwikkeling, snellere chips en lichte materialen.