23 juni 2020 Meer nieuws

'Wordt droogte de volgende crisis?'

Greenport West-Holland houdt op 1 juli een webinar met als titel: 'Droogte: de volgende crisis'. Het webinar wordt georganiseerd samen met de ‘Voedselfamilies’.

Sprekers tijdens het webinar zijn Dolf Kern van Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij legt uit hoe het watersysteem werkt en in de regio en waar de zwakke punten zitten en dus wat de uitdagingen zijn. Piet-Hein Daverveldt, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland en Adri Bom-Lemstra, zij is Gedeputeerde landbouw en provincie Zuid-Holland en voorzitter Greenport West-Holland, gaan in op de urgentie van voldoende water en de noodzaak voor voedselproductie.

Frank van Oorschot, akkerbouwer in Achthuizen en tomatenkweker Ted Duijvestijn in Pijnacker vertellen hoe zij omgaan met een mogelijk tekort aan zoet water. Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland gaat in op de regionale waterprogramma’s.

Het webinar vindt van 15:30 tot 17:00 uur plaats en is te volgen via Zoom. Aanmelden is nodig.