5 juni 2020 Meer nieuws

Wit Flowerbulbs treedt toe tot NLG Holland

Wit Flowerbulbs uit ‘t Veld is 1 juni toegetreden tot NLG Holland. Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt, preparatie, broei, export en handel van tulpenbollen en bloemen.

Wit Flowerbulbs heeft behoefte aan meer praktisch toepasbare kennis op het gebied van bodemverbetering, het telen van weerbare bollen en de optimalisering van de samenwerking met de veehouderij, groenteteelt en akkerbouw op het gebied van duurzaamheid.

Toegang tot kennis

Peter Wit: “ Wij zijn ervan overtuigd dat we met de samenwerking met andere telers onder NLG Holland toegang krijgen tot veel praktische toepasbare kennis voor bodemverbetering en verduurzaming van de teelt. Als we die kennis kunnen toepassen in onze eigen bedrijfsvoering en ook in de samenwerking met onze collega-landgebruikers, dan kunnen we enorme stappen maken richting bodemverbetering en een duurzaam landbouwsysteem. Juist in tijden van crisis is van het belang om door te blijven werken aan deze belangrijke langetermijndoelen. ”

‘Verrijking voor coöperatie’

Colja Corts, voorzitter van NLG Holland, is blij met de toetreding van Wit Flowerbulbs. “Wit Flowerbulbs hoort tot de top van de sector, een bedrijf dat volgens ons goed bij ons past en een verrijking is voor de coöperatie.”

NLG Holland heeft nu dertien leden in Noord-Holland: vijf telers op het zand, vijf op de klei en drie op Texel.

Wit Flowerbulbs

Wit Flowerbulbs teelt meer dan 100 hectare tulpenbollen en broeit 18 miljoen tulpen. Het bedrijf heeft een reizende bollenkraam op de klei- en zavelgronden in West- Friesland waarbij op de meeste hectares één keer in de zeven jaar tulpen worden geteeld. De voorvrucht is minimaal 4 jaar gras. De bollen voor de broei worden geteeld op eigen land en huurland.