23 oktober 2020 Meer nieuws

Windmolens in de Bollenstreek

LTO Noord onderzoekt samen met ondernemers in de Duin - & Bollenstreek of er mogelijkheden zijn voor kleinschalige windturbines. Binnenkort komen de resultaten naar buiten.

Als er draagvlak voor windmolens bij de ondernemingen is, dan is de volgende stap om te verkennen of en hoe realisatie mogelijk is. Willen de ondernemers zich organiseren in een energie-coöperatie? Hoe en waar kunnen windmolens het beste geplaats worden zodat ze optimaal energie opwekken en geen landschapsvervuiling veroorzaken?

Behalve opwekking van duurzame energie zorgt windenergie voor stabilisatie van teruglevering aan het net. Windturbines draaien namelijk veelal als er geen zonne-energie wordt opgewekt.