30 april 2019 Meer nieuws

Wijzigingen in de Fytorichtlijn

Per 1 september 2019 worden er wijzigingen in de bijlagen I tot en met V van de Fytorichtlijn doorgevoerd. De fytorichtlijn beschrijft de beschermende maatregelen om introductie en verspreiding van schadelijke organismen in de EU te voorkomen.

De wijzigingen zijn tot stand gekomen vanwege fytosanitaire risicobeoordelingen van bepaalde ziekten en plagen en de daarbijhorende internationale handel. De de nieuwe eisen zijn beschreven in de Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/523.

Grondeis voor bollen en knollen

Bollen, stengelknollen, wortelstokken bestemd voor opplant, knollen van Solanum tuberosum, wortel- en knolgewassen. Voor deze producten gaat een grondeis gelden van niet meer dan 1% (nettogewicht) grond of groeimedium per partij of zending, alvorens ze in de EU geïmporteerd mogen worden.

Volledige inspectie

Machines en voertuigen gebruikt in de landbouw of bosbouw moeten voor import naar de EU vrij zijn van grond en plantenresten. Daarnaast moeten machines en voertuigen 100% geïnspecteerd moeten worden, tenzij dit via Reduced Checks verlaagd is, alvorens ze de EU binnen mogen komen.

Deze en meer wijzigingen zijn te vinden op de website van de NVWA.