24 november 2022 Meer nieuws

Wijzigingen criteria Barometer Duurzame Bloemist

SMK heeft het gewijzigde certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist per 2023 gepubliceerd. Nieuw is dat bepaalde seizoensproducten van de vollegrond zonder (milieu)certificaat meetellen met een correctiefactor 0,5 bij de duurzame inkoop.

SMK doet dit vanwege de lage inzet van energie bij deze producten.

Het College van Deskundigen Plantaardig heeft de criteria vastgesteld na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting. Nieuwe en bestaande keurmerkhouders moeten vanaf 1 januari 2023 voldoen aan deze gewijzigde criteria.

Bij de inkoop van bloemen en planten is er wat veranderd in de correctiefactor. Voor de inkoop van duurzamere bloemen en planten wordt gewerkt met een correctiefactor om te komen tot een percentage. Biologisch/EKO heeft correctiefactor 3, On the way to PlanetProof en producten van bedrijven die ‘in omschakeling zijn naar Biologisch’ hebben factor 2, en MPS-A blijft op 0,5.

Correctiefactor voor 'vollegrondsbloemen' 

Gespecificeerde seizoensproducten van de vollegrond zonder (milieu)certificaat tellen mee met factor 0,5, vanwege de lage inzet van energie. Deze producten zijn opgenomen op de lijst die gepubliceerd is op de website van de Barometer Duurzame Bloemist. De definitieve lijst met producten waarvoor deze waardering geldt, wordt begin december vastgesteld.

Het transport van bloemen en planten gebeurt door bedrijfswagens met een schonere motor. Bloemisten die nog niet aan de eis voldoen krijgen via een vervangingsplan enige tijd om op termijn hieraan te voldoen. Verder is het voor bloemistenafdelingen binnen tuincentra mogelijk om specifiek afgebakend voor deze afdeling te certificeren voor de Barometer Duurzame Bloemist.

Barometer Duurzame Bloemist keurmerk

Met het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist tonen bloemisten aan dat zij duurzamer ondernemen. Dit doen zij door een duurzamere bedrijfsvoering en het inkopen van bloemen en planten die op een duurzamere manier zijn geteeld. De bloemist kan dit aantonen met een aantal erkende certificeringen, zoals MPS-A+, biologisch en On the way to PlanetProof.

Stichting Milieukeur (SMK) is de ontwikkelaar en beheerder van het onafhankelijke keurmerk. Op de site van SMK zijn de aanpassingen van de Barometer te vinden.