27 september 2021 Meer nieuws

Wijziging in loontabel cao Open Teelten

In de zomerperiode is het loongebouw voor de Open Teelten gewijzigd tijdens de Algemeen Verbindend Verklaring. Eind maart was de nieuwe cao tot stand gekomen en in mei verscheen de nieuwe cao-tekst.

Waarom dan toch nog een wijziging? Steve Fok, cao-onderhandelaar namens LTO Nederland: “Nadat we de tekst ter goedkeuring hadden voorgelegd aan SZW, kregen we opmerkingen dat in de loontabel het onderscheid tussen 21- en 22-jarigen niet goed duidelijk was.” Hiervoor is de inschaling in de loontabel gewijzigd. B0 is nu opgesplitst in twee halve jaren. LTO adviseert werkgevers in de Open Teelten de aanpassing voor 21-jarigen met terugwerkende kracht per 1 april 2021 te laten ingaan.

Werkgevers kunnen een cao-boekje opvragen bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.