2 juni 2020 Meer nieuws

Wettelijk minimumloon verandert 1 juli

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020 met 1,6% (na afronding).

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week en € 77,54 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,60.

De wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband zijn eerder vermeld in de Staatscourant, in het besluit minimumjeugdloon.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Zo gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende andere wettelijke minimumjeugdlonen.

Op de site van de Staatscourant is de exacte informatie te vinden.