6 april 2021 Meer nieuws

Werkingssfeer cao Open Teelten verduidelijkt

De werkingssfeer van de nieuwe cao Open Teelten is verduidelijkt. Soms bestond er onduidelijkheid of een bedrijf zich aan de cao Groothandel Bloemen en Planten moest houden of aan de cao Open Teelten. “Dat leidde af en toe tot 'winkelen' tussen de verschillende cao’s”, aldus Jan van Leeuwen.

Van Leeuwen is portefeuillehouder Sociaal en economisch beleid van de LTO- vakgroep Bomen en Vaste planten en Zomerbloemen. Omdat de werkingssfeer niet eenduidig was en de wet dat wel vereist, is die werkingssfeer nu beter gedefinieerd. VGB, Anthos, de vakgroep, BPL en Colland hebben dat gezamenlijk gedaan.

Bewust of onbewust voordeel gehaald

Van Leeuwen: “De cao Groothandel Bloemen en Planten en de cao Open Teelten zijn echt twee heel verschillende cao’s. Omdat de werkingssfeer soms twijfelachtig was, konden bedrijven er voordeel uit halen - bewust of onbewust -  door te kiezen voor de cao Groothandel Bloemen en Planten in plaats voor die van Open Teelten. Daarmee konden die werkgevers behoorlijk voordeel halen, onder andere doordat de pensioenregeling bij de cao Groothandel Bloemen en Planten voor werkgevers goedkoper is dan BPL door een lagere uitkering voor gepensioneerden. De cao-lonen liggen wel weer wat hoger voor vergelijkbaar werk bij handelsbedrijven.”

Voor groothandelaren in bloembollen verandert er niets. Zij hebben immers hun eigen cao - de cao Bloembollen Groothandel - en zitten al bij BPL.

Naamlijsten Naktuinbouw leidend

Bij het afsluiten van de nieuwe cao Open Teelten is de werkingssfeer beter gedefinieerd. Wanneer een bedrijf in meerderheid planten uit de naamlijsten houtige gewassen en vaste planten van Naktuinbouw verhandelt of omzet, dan valt dit bedrijf onder de cao Open Teelten. Van Leeuwen geeft aan niet precies te weten hoeveel bedrijven nu de overstap maken van de cao Groothandel Bloemen en Planten naar cao Open Teelten of omgekeerd. “Ik verwacht dat het gaat ergens tussen de 5 en 10 bedrijven. Daarnaast zal een aantal bedrijven dat dacht nu nergens onder te vallen duidelijker aangesproken kunnen worden."

De werkingssfeer gaat in met de nieuwe cao Open Teelten.