15 juni 2022 Meer nieuws

Werkgroep in geweer tegen handhavingsverzoeken

KAVB en LTO Nederland richten met spoed een werkgroep op met vertegenwoordigers uit alle open teelten en onder andere van instanties als Ctgb, plus juristen en ecologen om de handhavingsverzoeken te stoppen. Dat maakte KAVB-voorzitter Jaap Bond woensdag op de leliedag in Emmeloord bekend.

Op initiatief van KAVB-voorzitter Jaap Bond wordt deze maand een brede werkgroep geformeerd die weerwerk moet bieden bij handhavingsverzoeken en rechtszaken over gewasbeschermingsmiddelengebruik in open teelten. "We moeten de regie krijgen, anders ontstaan onwerkbare situaties", zei Bond woensdag tijdens de landelijke leliedag.

Onwerkbaar

De directe aanleiding voor dit plan is de zaak rond bloembollenteler Henk Joling in Drenthe. Actiegroep Meten=Weten heeft hierin bij de rechtbank Noord-Nederland in Groningen een prétoets geëist van provincie Drenthe die vooraf bewijst dat er geen schade is voor de natuur door het middelengebruik. Deze rechter lijkt gevoelig voor dit standpunt, volgens Bond. "Dit komt neer op een soort omgekeerde bewijslast, wat onwerkbaar is. Dit kan uitdraaien op zoiets als het stikstofdossier." De zaak betreft leliepercelen nabij het Natura 2000-gebied 'Het Holtingerveld'.

Klemgezet

De KAVB werkt daarom samen met LTO Nederland aan de invulling van een werkgroep, die juridische bijstand moet verlenen bij handhavingsverzoeken die actiegroepen tegen gemeenten en provincies in heel Nederland aanspannen. Volgens Bond worden de agrarische sector en overheden steeds meer klemgezet door handhavingsverzoeken rond stikstofemissie en gewasbescherming in de omgeving van Natura 2000-gebieden.

Goed beslagen ten ijs

“We willen een heel sterke werkgroep met meerdere disciplines optuigen om regie te krijgen op dergelijke situaties door goed onderbouwde antwoorden bij rechtzaken in te brengen”, vertelt Bond. De groep krijgt een onafhankelijk voorzitter, een jurist, een ecoloog, een communicatiespecialist, een provincie-afgevaardigde en vertegenwoordigers van alle openteelten en het CTGB, als het aan Bond ligt. "Ook hoort er een eigen budget bij, zodat deze werkgroep onderzoek en bijeenkomsten kan organiseren om goed beslagen ten ijs te komen bij dergelijke handhavingsverzoeken."

Vuurproef

De eerste keer dat de werkgroep in actie zou moeten komen is de hoorzitting van de zaak Joling op 4 juli. Komend najaar wacht de vuurproef als het Hoger Beroep wordt behandeld waar Meten=Weten op heeft aangestuurd.

Laten horen

Bond benadrukt het belang van deelname van Ctgb in de werkgroep. "Dit college moet zich laten horen. Het gaat om gewasbeschermingsmiddelen die al zijn toegelaten na een zorgvuldige procedure. Nu gaat de rechter op de stoel van het Ctgb zitten."