5 juni 2020 Meer nieuws

Weinig ideeën voor pps-projecten topsector

Er zijn dit jaar vanuit de bloembollensector maar twee voorstellen voor publiek-private samenwerkingsprojecten ingediend bij de Topsectoren T&U, A&F en Water. De termijn om projectideeën in te dienen, verstreek op 31 mei.

Volgens Michiel Roelse van TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn er dit keer 375 ideeën voor projecten ingediend. Daarvan zijn er maar twee die over bloembollen gaan. “Een gaat over de genomics van tulp en de andere heeft betrekking op de biodiversiteit in de bollenteelt”, aldus Roelse, die niet mag zeggen wie de indieners zijn. Wel geeft hij aan dat er dit keer een stuk minder animo uit de bollensector is dan andere jaren bij deze call.

Stemming

De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research geeft bij monde van Eric Poot aan niets te hebben ingediend voor de bloembollen of bolbloemen. Er lopen nog enkele grote projecten die eerder werden binnengehaald. Bovendien is de stemming in het bollenvak door corona de laatste tijd niet erg positief om nieuw onderzoek mee te gaan financieren. Ook de KAVB heeft geen ideeën voor projectvoorstellen voor bollen ingediend, aldus directeur Prisca Kleijn. Proeftuin Zwaagdijk eveneens niet. "We deden dat wel voor de sectoren akkerbouw en glastuinbouw", aldus Johan Kos van Proeftuin Zwaagdijk.

Call met drie topsectoren

De jaarlijkse call van Topsector T&U ging dit jaar op 1 april 2020 open. Dit jaar wordt deze samen met de Topsectoren Agri&Food en Water & Maritiem uitgezet, dus met drie topsectoren samen. De drie topsectoren werken met elkaar samen om zo tot meer gezamenlijke projecten te komen. Er is zo’n 15 miljoen euro beschikbaar voor 2021, in de vorm van capaciteit bij Wageningen Research en als PPS-toeslag bij WR en bij andere kennisinstellingen.

De ingediende projectideeën worden getoetst op hun bijdrage aan de Kennis- en Innovatieagenda 'Landbouw, Water, Voedsel'. Komen ze daar doorheen, dan moeten de volledige voorstellen 15 september binnen zijn.