2 augustus 2019 Meer nieuws

Weer 'Voldoende Water' naar Langeslag

Sjaak Langeslag, bestuurder van Hoogheemraadschap van Rijnland, heeft net als zijn vorige bestuursperiode de portefeuille ‘Voldoende Water’ gekregen, zo meldt het laatste nummer van Rijnland Magazine. Het is de derde termijn voor Langeslag bij het hoogheemraadschap.

De aanstelling in het bestuur van het waterschap is voor vier jaar. Het schap hanteert geen maximaal aantal termijnen dat iemand bij het schap kan besturen. De portefeuille 'Voldoende Water' gaat over de waterkwantiteit, dus over de vraag of er voldoende water is, zo legt Langeslag uit in het artikel.

Langeslag zegt dat het nieuw is dat het schap de thema’s waterkwantiteit en waterkwaliteit veel meer met elkaar gaat verbinden. “Eigenlijk een logische stap, want in een watersysteem hangt alles met elkaar samen. Als we meer ruimte maken voor water, bijvoorbeeld door een watergang te verbreden, kunnen we meteen iets doen voor de flora en fauna. Meer biodiversiteit draagt immers bij aan een betere waterkwaliteit.”

Binnen de portefeuille van Langeslag vallen ook de poldergemalen. Gezien de klimaatontwikkelingen moeten deze gemalen en de toevoerwegen op orde zijn. “Anders lopen we vooral bij piekbuien het risico op natte voeten.”

'Klimaatdiscussie dwingt tot andere richtingen'

Het Groene Hart is het gebiedsaccount van Langeslag. In dit gebied liggen onder andere Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Gouda en Nieuwkoop. "Het gebied past goed bij mijn portefeuille want het omvat vele polders, plassengebieden en er speelt veel rond bodemdaling. De klimaatdiscussie zal overheden, burgers en bedrijven daarom dwingen tot het verkennen van andere richtingen; doorgaan op de huidige weg is niet verstandig", aldus de bestuurder in het magazine.

In het Rijnland Magazine is het gehele artikel met Langeslag te lezen.

Fotocredit: Hoogheemraadschap van Rijnland