11 oktober 2018 Meer nieuws

Week van het water

Waterschappen en waterbedrijven houden van 17 tot en met 24 oktober de nationale Week van Ons Water. Het thema dit najaar is ‘extreem weer en wateroverlast’. Er zijn activiteiten door heel Nederland, van festival en expositie tot waterexcursies.

Overlast

De zomer van 2018 was de warmste en droogste zomer sinds tijden. Maar ook neerslagrecords sneuvelen. Op sommige dagen viel er vorig jaar zelfs 90 mm water uit de lucht: meer dan er gemiddeld in een maand naar beneden valt. Hoosbuien worden pas een probleem wanneer het water niet op tijd kan worden afgevoerd. Huizen, tuinen en straten lopen onder met als gevolg overlast en waterschade. Wat doen instanties er aan? En wat kunnen mensen zelf doen? Daarover gaat de Week van Ons Water.

Initiatief

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland geven aan wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon.