13 maart 2019 Meer nieuws

Wederom geen Brexit-deal

De vernieuwde Brexit-deal is gisteravond weggestemd door het Britse Lagerhuis. Er stemden 242 voor, maar 391 parlementsleden stemden tegen.

Vandaag wordt er weer gesproken over de Brexit door de Britse politici en premier Theresa May. Er komt namelijk een nieuwe stemming. Deze gaat over een no-deal-Brexit. Als het Lagerhuis voor stemt gaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) verlaten zonder afspraken. Wanneer het Lagerhuis tegen een no-deal-Brexit stemt, dan komt er nog een stemming. Deze zal gaan over het uitstellen van de Brexit-deadline van 29 maart. Als de meerderheid voor het uitstellen is, moet May aan ieder EU-land vragen of dit ook echt mag.

Hoe gaat het verder

Er zijn verschillende opties na vandaag. Als er tegen een uitstel van de Brexit wordt gestemd, verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU zonder het maken van afspraken. Wanneer het Lagerhuis voor een uitstel van de Brexit-deadline stemt, zijn er verschillende opties. De eerste is hetzelfde als wanneer er tegen uitstel wordt gestemd: geen deal. Een andere optie is dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen May. May kan ervoor kiezen om opnieuw te gaan onderhandelen met de EU of opnieuw te stemmen over het liggende voorstel. Een andere optie is het houden van een nieuw referendum of er komen nieuwe verkiezingen. Dat er helemaal geen Brexit komt is ook mogelijk.

Waar loopt het op stuk?

Een groot discussiepunt is de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Tijdens overleg komt er geen overeenstemming over hoe deze grens eruit moet gaan zien. Duidelijk is wel dat er geen harde grens mag ontstaan.

Het eerdere plan voor een Brexit is op 15 januari weggestemd.