22 januari 2021 Meer nieuws

Website voor werk

HalloWerk Naar Werk is de naam van een website die ondernemers en werknemers bij elkaar moet brengen. De site richt zich op personeel in de regio Groot-Amsterdam, dat als gevolg van de coronacrisis zonder werk zit.

De site is een initiatief van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam, dat meldt samen te werken met onder meer de omliggende gemeenten en werkgevers- en werknemersbonden. Op HalloWerk Naar Werk wordt de land- en tuinbouwsector expliciet genoemd als alternatief voor werk in de horeca en de zakelijke dienstverlening. Werkgevers kunnen laten weten dat ze op zoek zijn en werklozen kunnen op zoek naar werk.