12 april 2018 Meer nieuws

Website GroenPact gelanceerd

De website van GroenPact is onlangs gelanceerd.

Op de website staat informatie over de samenwerking tussen groen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Goed opgeleide mensen en toekomstgericht groen onderwijs

GroenPact heeft als doel voldoende goed opgeleide mensen voor de groene sector en een krachtig, toekomstgericht groen onderwijs. In GroenPact (voorheen de Ontwikkelagenda) slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken.

Internationaal voorloper blijven

De ambitie is om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid. GroenPact heeft hiervoor zes ‘actielijnen’ benoemd: innovatie, arbeidsmarkt, internationaal, cross-overs, Leven Lang Leren en imago.

Internationale samenwerking

In de actielijn Internationaal van GroenPact wordt internationale samenwerking tot stand gebracht binnen het Borderless Network. Op de engelstalig website van dit netwerk is te lezen wie hiervan deel uitmaken welke activiteiten worden ondernomen.