16 juni 2022 Meer nieuws

Webinar AgroEnergy ontwikkeling energiemarkten

AgroEnergy houdt donderdag 30 juni een webinar over de laatste energieontwikkelingen op de energiemarkt. 'Wat verwachten we van de gasbalans voor de komende jaren? Hoe ontwikkelen vraag en aanbod zich? En wat betekent dat voor de andere energiemarkten?' zijn zaken die aan de orde komen.

Koopadviezen mag AgroEnergy echter niet geven, zo waarschuwt ze vooraf. EnergieAnalist Jasper Elzinga en EnergieSpecialist Mark van der Zijde van het bedrijf verzorgen het webinar dat een half uur duurt.

Ze gaan in op de impact van de sancties n.a.v. de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, gaan in op LNG en wat het effect is van de globalisering van de gasmarkt, ze vertellen iets over de verwachting van de verhouding tussen de gasprijs en de elektriciteitsprijs met betrekking tot de WKK, de verwachtingen van de gasvoorraad en gasmarkt aankomende winter en ook de impact van het weer op de energieprijzen, komt aan de orde.

Het webinar is donderdag 30 juni van 10.30 uur tot 11.00 uur. Voorafgaand aan het webinar en tijdens het webinar kunnen er vragen worden gesteld. Aanmelden voor het webinar kan via de site van AgroEnergy.