2 augustus 2018 Meer nieuws

Watertekort nu probleem van heel Nederland

Het tekort aan water in Nederland is niet meer een probleem van bepaalde regio’s, maar van heel Nederland. Dit wordt een ‘feitelijk watertekort’ genoemd. Daarom kwam 2 augustus het Managementteam Watertekorten (MTW) voor het eerst bijeen.

Dit hogere orgaan kan nieuwe maatregelen nemen en opleggen om het beschikbare water in Nederland zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Opschaling naar fase 2

Dit bleek 2 augustus op een persconferentie van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Het doel van het MTW is om schade door de droogte zo veel mogelijk te beperken. Het bijeenkomen van MTW betekent dat is opgeschaald naar fase 2: tot nu toe was landelijk sprake van een dreigend watertekort, sinds vandaag is in heel Nederland sprake van een ‘feitelijk watertekort’. Na niveau 2 is er sprake van een crisissituatie.

Probleem van iedereen

Een ‘feitelijk watertekort’ betekent dat de vraag naar water groter is dan het aanbod aan water. In bepaalde regio’s was dat al zo, zoals in de hoge delen van Nederland, in het zuiden en in het oosten: de Veluwe, de Achterhoek, Brabant, Limburg. Nu is dat dus ook het geval in de rest van Nederland.

Verdringingsreeks

Binnen de Waterwet is afgesproken dat bij een dreigend watertekort zaken als de veiligheid van de dijken, genoeg drinkwater, bescherming van zeldzame natuur en de energievoorziening altijd prioriteit hebben. Dit zijn de eerste twee categorieën van de zogenoemde verdringingsreeks. In categorie 3 vallen kapitaalintensieve gewassen en proceswater van fabrieken, in categorie 4 landbouw, scheepvaart, industrie, binnenvisserij, recreatievaart en niet-zeldzame natuur.

Keuzes regionaal genomen

Binnen categorie 4 worden al keuzes gemaakt over de verdeling van het water en die zullen de komende weken doorgaan, zo zei Michèle Blom, voorzitter van het Managementteam Watertekort en directeur-generaal bij Rijkswaterstaat op de persbijeenkomst. "Dat zijn geen landelijke besluiten, maar die worden regionaal genomen zodat het maatwerk kan zijn. Zo kan het zijn dat op de ene plek de scheepvaart voorrang krijgt en op de andere plek de landbouw of de natuur." Het eerste besluit dat MTW vanochtend heeft genomen, is dat de waterschappen dezelfde hoeveelheid water uit het IJsselmeer en Markermeer kunnen blijven pompen als ze nu doen. "Maar ook niet méér."

Zeker al schade

Blom gaf aan dat er al wel problemen zijn en soms zelfs al schade. Zo neemt verzilting toe, kan niet iedere boer of tuinder zijn gewas beregenen waardoor een deel van de oogst verloren gaat, lijdt de natuur eronder, is er minder omzet in de scheepvaart doordat de schepen vanwege de diepgang minder vol beladen zijn en draait de fabriek van Akzo Nobel in Hengelo minder productie omdat het bedrijf zijn koelwater niet kwijt kan. Ook de waterkwaliteit is echt een groeiend probleem.

Beheersbaar watertekort

Het KNMI verwacht voor de komende weken geen noemenswaardige neerslag. Een grotere aanvoer van water via de rivieren ligt niet in de verwachting. Blom: “Daarom moet iedereen het doen met de voorraad water die er nu is. We hebben een beheersbaar watertekort. Maar dat betekent niet dat er geen pijn is.”