16 juli 2021 Meer nieuws

Waterstofproject in Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), New Energy Coalition (NEC) en Greenport Noord-Holland Noord (GPNHN) hebben op 15 juli de ‘H2 in Agri Deal’ ondertekend. Hiermee willen ze de energietransitie binnen de regio Noord-Holland Noord vormgeven. Waterstofketens in de agribusiness staan hierbij centraal.

Het collectief wil pilots en praktijktoepassingen van waterstof opzetten in de agribusiness in Noord-Holland Noord. De regiodeal zet in op een waterstofeconomie in de Kop van Noord-Holland.

Vervanging van diesel

Zo kan waterstof dienen als vervanging van diesel bij tractoren en zwaar transport, de rol van aardgas overnemen en knelpunten in het elektriciteitsnetwerk wegnemen. Daarnaast kan bij overproductie van zonne- en windenergie deze gebruikt worden om waterstof te produceren, waarin   tijdelijke opslag van energie mogelijk is. Zo worden pieken en dalen in de opwek en afname van energie beter opgevangen.

Waterstofmolen waterstoftractor

Een voorbeeldproject waar het consortium nu aan werkt, is het realiseren van een pilot van waterstofproductie voor gebruik in tractoren op het land. Hierbij wordt met de waterstofmolen van Hygro de waterstof lokaal opgewekt (op de TNO-testsite in Wieringermeer). Deze waterstof wordt gebruikt in de EOX-tractor van H2Trac. Loonbedrijf Sturm-Jacobs en agrarisch onderzoekcentrum Vertify zijn in beeld om de toepassing van de tractor in de praktijk te toetsen.

‘Ondernemers staan te popelen’

Jeroen Noot, programmamanager Greenport NHN: “De agribusiness in Noord-Holland Noord is ontzettend innovatief, een voorlopende positie in de toepassing van waterstof past daar prima bij. We zien nu al veel ondernemers die staan te popelen om aan de slag te gaan met waterstof. Wel is een integrale aanpak noodzakelijk: de infrastructuur en regelgeving moeten op orde zijn, ondernemers moeten kennis en ervaring hebben en zekerheid over de betrouwbaarheid van de machines en levering. Bovendien is van belang dat er ook personeel beschikbaar is dat de nieuwe machines en infrastructuur kan onderhouden. Met de samenwerking met ONHN en NEC kunnen we dit organiseren.”