15 november 2019 Meer nieuws

Waterschapsbelastingen agrarische bedrijven stijgen 6%

Agrariërs die werken op onbebouwde grond betalen in 2020 gemiddeld 6% meer aan waterschapsbelastingen. Dit komt vooral door een uitspraak van de Hoge Raad, zo laat de Unie van Waterschappen weten.

Binnen de huidige wetgeving hebben de waterschappen geen mogelijkheden om deze verhoging voor agrarische bedrijven op onbebouwde grond te compenseren.

Voor gezinnen komt de tariefsverhoging uit op circa 3,6%. Een gezin met een eigen woning van 200.000 euro betaalt volgend jaar gemiddeld 1 euro per maand meer voor het werk van de waterschappen dan in 2019.

Investeren om klimaatverandering op te vangen

De lastenstijging in 2020 is een gevolg van de toename van de investeringen. De waterschappen investeren meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Komende weken besluiten

De hoogte van de waterschapsbelastingen van de 21 waterschappen in Nederland verschilt per waterschap. De belasting hangt samen met het gebied. De tariefvoorstellen worden nog door de waterschapsbesturen besproken. De besturen besluiten in de komende weken over de uiteindelijke belastingtarieven voor volgend jaar.

Rond 1 maart 2020 vallen de belastingaanslagen op de mat.