12 maart 2019 Meer nieuws

Waterschappen investeren meer door klimaatverandering

De waterschappen gaan de komende jaren zo’n honderd miljoen euro per jaar meer investeren. Met deze investeringen spelen de waterschappen niet alleen in op de gevolgen van de klimaatverandering, maar proberen de waterschappen deze ook te beperken.

Uit gegevens van de waterschappen blijkt dat zij samen gemiddeld 1,5 miljard euro per jaar zullen investeren in de periode 2019-2022. De investeringen liggen zo’n honderd miljoen euro per jaar hoger dan in de plannen die een jaar geleden voor de komende vier jaar werden gemaakt.

'Inzetten op een meer circulaire economie'

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Als waterschappen merken we de negatieve gevolgen van de klimaatverandering in ons dagelijks werk. We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het vasthouden van water in tijden van droogte. Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom hebben we een klimaat- en energiebeleid, waarbij we duurzame energie opwekken en inzetten op een meer circulaire economie. Door als sector klimaatneutraal te zijn in 2025, willen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord dat nog zal worden afgesloten.”

Transparantie door belastingendashboard

De Unie van Waterschappen maakt de belastingen en de kosten van de waterschappen transparant en inzichtelijk via een interactief belastingendashboard. Hierin is per waterschap te zien wat er aan belasting wordt opgehaald en waar het geld aan wordt besteed.