14 februari 2020 Meer nieuws

Waterschappen gaan 3 miljard innen

De waterschappen verwachten in 2020 ruim 3 miljard euro te innen aan heffingen, 4,6% meer dan in 2019. Dat maakt het CBS bekend.

De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt met 5,2% naar 1,6 miljard euro. Hiermee zorgen waterschappen voor bescherming tegen hoogwater en wateroverlast, en voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit.

De opbrengst van de zuiveringsheffing, voor de zuivering van afvalwater, stijgt in 2020 met 4,0% naar 1,4 miljard euro, becijfert het CBS. Huishoudens in het gebied van het waterschap dragen voor meer dan driekwart bij aan de heffingsopbrengsten voor 2020. Het overige kwart komt voor rekening van boeren en bedrijven.

Delfland duurst

In Limburg en Friesland stijgen de tarieven met respectievelijk bijna 16 en 13 % het sterkst. Het CBS rekent voor: In Limburg gaat een boerenbedrijf met 400.000 euro aan opstallen, 40 hectare grond en 3 vervuilingseenheden ruim 14% meer betalen dan in 2019. Dit bedrijf betaalt 2.526 euro aan waterschapsbelasting in 2020. Desondanks betalen boeren in Limburg in 2020 nog altijd ruim onder het landelijke gemiddelde, dat op 3.984 euro ligt voor een agrarisch bedrijf uit het voorbeeld.

Boeren zijn het duurste uit in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Delfland. Daar betaalt het boerenbedrijf dat als voorbeeld werd genomen 7.631 euro in 2020.