25 februari 2021 Meer nieuws

Waterschap Vechtstromen verbiedt bollenteelt op pachtgrond

Waterschap Vechtstromen staat op zijn pachtgronden geen teelt van uien, lelies en bollen meer toe. Ook het gebruik van glyfosaat gaat in de ban. LTO Noord is niet te spreken over de gang van zaken.

Binnen het gebied van Vechtstromen gaat het om circa 250 hectare waarvan nu de pachtvoorwaarden zijn gewijzigd. Naast voorwaarden over teelt en gewasbeschermingsmiddelen, is ook de termijn van pacht veranderd. Zo mag nog maar vier jaar achtereenvolgend gepacht worden en mogen schouwpaden niet meer worden bemest.

Pachters hebben nog niets gehoord

Dat de pachters zelf nog niets over deze besluiten hebben gehoord, is slecht gevallen bij LTO Noord. “Wij roepen het waterschap op tot heldere en duidelijke communicatie en betrokkenheid bij hun pachters”, zegt Brenda Timmerman, regiobestuurder Drenthe bij LTO Noord. “De beslissing terugdraaien zal het waterschap niet doen. Het is een democratisch besluit geweest, wellicht onder maatschappelijke druk. Maar we kunnen wel duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor de agrariërs. Zo’n drie kwart van het werkgebied van Vechtstromen is agrarisch, dus zo’n besluit heeft grote impact.”

Ook bollenteelt getroffen

Timmerman kan niet zeggen hoeveel bollentelers zijn getroffen. “We hebben gereageerd naar aanleiding van meldingen van onze leden. De samenstelling van hun bouwplan ken ik niet. Maar bollenteelt zit overal in het werkgebied van het waterschap, dus ook die hebben zeker te maken met de nieuwe pachtvoorwaarden.”

In nieuwe pachtcontracten zijn de voorwaarden al opgenomen. In bestaande contracten zullen de regels per 2022 gaan gelden.