13 augustus 2021 Meer nieuws

Waterbassin zonder folie

Bij Bremmer Boomkwekerijen in Waddinxveen wordt een waterbassin aangelegd zonder folie. Dat meldt Greenport Regio Boskoop op zijn website.

De kades worden aan de binnenzijde afgedekt met klei waarin wortelstokken van riet zitten. Naar verwachting ontstaat zo een stevige kade met een begroeiing van riet.

Op veengrond ontstaat bij waterbassins zonder folie snel baggervorming doordat het onverteerde veen oplost als dit in contact komt met oppervlaktewater. Om dit tegen te gaan wordt op de bodem een laagje zand van 20 cm aangebracht.

Als het bassin vol is, zal het ongeveer 15.000 kubieke meter water bevatten. Bremmer streeft naar een ruime watervoorraad waardoor de kwetsbaarheid in droge zomers afneemt.