8 maart 2018 Meer nieuws

'Warmtenetten zorgen voor verduurzaming energie'

LTO Glaskracht Nederland roept minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op versneld werk te maken van de ontwikkeling en aanleg van warmtenetten in glastuinbouwclusters. Samen met de uitbreiding van de CO2-voorziening kan dit het gasverbruik in de glastuinbouw verlagen met 300 à 400 miljoen m3 per jaar.

Versnelde ontwikkelingen van alternatieven voor gas

Warmtenetten versnellen de ontwikkeling van geothermie, restwarmte en andere duurzame alternatieven voor aardgas, waarvan de urgentie is toegenomen door de problemen met de winning van Gronings gas. Daarnaast heeft LTO Glaskracht Nederland samen met de branchevereniging voor afvalverwerkers een plan ingediend om afvang en levering van CO2 aan de glastuinbouwsector fors uit te breiden.

Restwarmte uit Rotterdamse haven een optie

Warmtecoöperaties richten zich op alternatieven voor aardgas. Restwarmte, onder andere uit de Rotterdamse haven, is een optie. Infrastructuur voor transport van warmte tussen het havengebied en glastuinbouwcentra in Zuid-Holland ontbreekt nog.

Bijdrage van de overheid

LTO Glaskracht Nederland vraagt het ministerie van EZK een bijdrage te leveren aan de financierbaarheid van de warmtenetten en de CO2-afvang.