20 juli 2021 Meer nieuws

Wageningen Drift Calculator is verbeterd

De Wageningen Drift Calculator (WDC), een tool waarmee driftdepositiecijfers voor elke specifieke combinatie van teelt, teeltvrije zone (TVZ) en driftreductie-klasse (DRT) kunnen worden berekend en uitgelezen, is verbeterd. Dit meldt het Ctgb op zijn website.

De nieuwste tool bevat de meest recente driftcijfers op basis van toedienings- en gewasparameters. Hiermee is zonder specifiek driftrapport te bepalen welke DRT-klasse en teeltvrije zone nodig zijn voor een veilig gebruik.

Realistischer

De driftdatabases onderliggend aan de WDC zijn groter en meer recent dan de huidige. Hiermee veranderen ook de driftdepositiecijfers voor de verschillende teelten. Daarnaast zijn de driftdepositiecijfers uit de WDC - met name voor neerwaartse teelten - specifieker omdat parameters zoals gewasstadium en positie van de laatste dop ten opzichte van het gewas ook worden meegenomen. De WDC is daarmee realistischer dan de huidige werkwijze.

Vanwege het onderscheid tussen een ‘kale grond’ en ‘niet kale grond’-situatie’ (grens bij 20 cm gewashoogte) is besloten dat indien binnen het aangevraagde gebruik het gewasstadium deze grens van 20 cm hoogte overschrijdt, de hoogste driftdepositiewaarde voor beide situaties moet worden gebruikt. De maximale teeltvrije zone en de maximaal acceptabele driftreductieklasse (DRT 90) voor neerwaarts spuiten, blijven zoals vastgelegd in de Evaluation Manual. Hierover vindt op dit moment overleg plaats, mogelijke wijzigingen hierin zullen tijdig worden gecommuniceerd zegt het Ctgb.

Ingangsdatum

Het gebruik van de WDC heeft gevolgen voor dossiers voor een nationale aanvraag. In het kader van behoorlijk bestuur wordt de WDC daarom ingevoerd voor nieuwe aanvragen en niet voor lopende aanvragen. De WDC wordt per 1 januari 2022 verplicht voor nieuwe nationale aanvraagdossiers; de WDC wordt per 1 augustus 2021 geaccepteerd voor nationale aanvraagdossiers, voor zowel nieuwe als lopende aanvragen.

Daarnaast heeft het College besloten individuele technieken op het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) uit te faseren; voor alle beschermdoelen moet nu een DRT-klasse op het WG worden opgenomen, zo nodig in combinatie met een teeltvrije zone. Daarom zijn per 01-01-2022 op de etiketten geen individuele technieken meer toegestaan om het risico voor niet-doelwit arthropoden te verzachten.

Reikwijdte van de calculator

De WDC is alleen bruikbaar voor professionele toepassing op gewassen die onder de reikwijdte van het Activiteiten Besluit Milieubeheer (AB) vallen en waar de technieken in DRT-klassen zijn ingedeeld, in nationale aanvragen. Dit omvat akkerbouwmatige teelten (neerwaartse bespuitingen) en fruit en laanbomen (op- en zijwaartse bespuitingen). De ingebruikname van de WDC heeft géén gevolgen voor de procedures voor gewassen/gebruiken die niet onder het activiteitenbesluit vallen en het handmatige/niet-professionele gebruik.