8 maart 2019 Meer nieuws

Vrijstelling voor Asulam in tulp, hyacint en lelie

Het ministerie van LNV heeft een vrijstelling verleend voor het herbicide Agrichem Asulam 2 (werkzame stof asulam). In tulp en hyacint mag het worden toegepast van 15 maart tot en met 11 juli 2019 en in lelie van 20 april tot en met 16 augustus 2019.

De vrijstelling geldt net als afgelopen jaren voor LDS (Lage Dosering Systeem). Dat betekent dat het middel in tulp en hyacint maximaal zes keer mag worden gespoten en in lelie maximaal twaalf keer. De maximale dosis per teeltseizoen is voor alle gewassen 12 liter per hectare met een minimale spuitinterval van veertien dagen.

Op aanvraag van KAVB

De KAVB is blij dat Asulam dit jaar wederom is vrijgesteld, omdat dit middel belangrijk is voor een goede onkruidbestrijding. De vrijstelling is tot stand gekomen op aanvraag van de KAVB in goede samenwerking met toelatingshouder UPL, het ministerie van LNV, de NVWA en het Ctgb.

Lees de officiële bekendmaking in de Staatcourant.