11 oktober 2018 Meer nieuws

Vrijstelling ECA-water tot half februari

LNV heeft tot 13 februari 2019 vrijstelling verleend voor gebruik van ECA-water in spoel- en kookbaden van bloembollen, als hulpmiddel bij het koken en spoelen van lelies om de verspreiding van bacteriën, schimmels en virussen tegen te gaan. De KAVB vroeg daar bij LNV om.

Virussen

Het gaat om de toepassing van 'actief chloor in situ gegenereerd uit natriumchloride door elektrolyse' van de OxAgri van Lonza BlueSense. ECA-water gaat de overdracht van ziekten tegen. In het verleden werd in de sector Formaline gebruikt tijdens het koken van bollen, maar dat middel is inmiddels verboden en werkt ook niet tegen virussen. Juist het tegengaan van virussen is in de lelieteelt belangrijk voor de kwaliteit van de bollen en voor de exportmogelijkheden. De inzet van ECA-water biedt telers volgens de KAVB een veilige, duurzame en effectieve methode om lelies tijdens de verwerking optimaal te beschermen. Fabrikant Lonza BlueSense heeft inmiddels apparaten beschikbaar om ECA-water op het bedrijf te maken.

Onwenselijk

ECA-water is nog niet toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. Dat is volgens de belangenbehartiger een onwenselijke situatie voor ondernemers in de sector, maar ook voor de overheid. De KAVB heeft daarom een werkgroep gevormd met het ministeries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat, het Ctgb, de NVWA, het RIVM en Agrodis. De werkgroep bepleitte vrijstelling voor het gebruik van ECA-water. Ondernemers hebben een middel in handen krijgen om proceswater te desinfecteren. Volgens landbouwminister Carola Schouten is ECA-water een voorbeeld van innovatie in de agrarische sector. Het ministerie van LNV steunt de inzet van ECA-water ook komende jaren.

Hygiëne

In het onderzoek van het Topsectorproject Het Nieuwe Verwerken is aangetoond dat ECA-water onder meer de bacterieziekte woeker en het virus PlAMV effectief bestrijdt. Daarmee kan de lelieteelt een goede hygiëne garanderen tijdens het koken en spoelen, waarmee de kwaliteit van de bollen wordt gewaarborgd. Het Nieuwe Verwerken wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV, onder de vlag van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.