26 juni 2020 Meer nieuws

Vrachtwagenheffing in aantocht

Het kabinet is akkoord met het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om een vrachtwagenheffing in te voeren. De Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel bespreken.

Binnen- en buitenlands vrachtwagenverkeer gaat via de heffing betalen voor het gebruik van de weg. De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de vervoerssector gebruikt voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtverkeer.

Snelwegen en uitwijkroutes

De vrachtwagenheffing gaat gelden op alle autosnelwegen en wegen chauffeurs gebruiken om uit te wijken van routes. De selectie is gemaakt op basis van kennis van de wegbeheerders, vertegenwoordigers van de vervoerssector en de regio’s. De hoogte van de heffing is naar Europees model afhankelijk van de milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe minder er betaald hoeft te worden. Met een gemiddeld tarief van 14,9 cent per kilometer sluit Nederland aan op heffingen in de buurlanden.