11 juli 2021 Meer nieuws

Voorstel afschaffing geborgde zetels stapje verder

Een Kamermeerderheid wil dat de besturen van waterschappen anders worden gekozen, zo meldde Nieuwsuur onlangs. Alle zetels in het waterschapsbestuur zouden via verkiezingen verdeeld moeten worden. 

Nieuwsuur stelt dat er een Kamermeerderheid is voor het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 waarmee de geborgde zetels voor natuur-, bedrijfsleven-, en boerenorganisaties verdwijnen. De programmamaker geeft aan dat naast GroenLinks en D66, ook de PVV, JA21, PvdA, SP en PvdD voor zijn om voortaan alle zetels in het waterschapsbestuur via verkiezingen te verdelen. Ze zouden vinden dat iedereen belang heeft bij waterbeheer en dat daarom iedere stem even zwaar moet wegen.

Wetsvoorstel na de zomer behandeld

De initiatiefwet is ruim een jaar geleden opgesteld. Het initiatiefwetsvoorstel wordt pas na het zomerreces behandeld. Het waterschapsbestuur bestaat voor het grootste deel uit gekozen vertegenwoordigers, die altijd de meerderheid vormen. Daarnaast zit er in het bestuur een aantal benoemde vertegenwoordigers vanuit de landbouw, het bedrijfsleven en natuurorganisaties. Zij bezetten ‘geborgde’ zetels in het waterschapsbestuur.

LTO wil geborgde zetels behouden

LTO wil de geborgde zetels behouden. Ze zorgen juist voor een afgewogen belangenafweging in de waterschappen, waardoor er sprake is van gedegen watermanagement, aldus LTO Nederland. “Ons wereldwijd beroemde poldermodel vindt zijn oorsprong in de waterschappen. Verdergaande politisering van het waterschapsbeheer is niet in het belang van burgers, bedrijven, boeren of natuurbeheerders. Het verlies van specialistische deskundigheid en kennis van het lokale agrarisch gebied net zo min. De geborgde zetels moeten blijven”, aldus Tineke de Vries, portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland.