9 augustus 2019 Meer nieuws

Voorschriften voor veilig Deense karren stapelen

In de nieuwe arbocatalogus glastuinbouw is opgenomen hoe op een veilige manier Deense karren of halve Deense karren moeten worden gestapeld. De voorschriften zijn goedgekeurd door de Inspectie van SZW.

Deze oplossingen in de arbocatalogus zijn een praktisch hulpmiddel voor een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Ze zijn bedacht door de sectorale werkgroep ‘Deense karren’, die is opgericht op initiatief van Glastuinbouw Nederland. De werkgroep heeft in nauw overleg met de Inspectie SZW de oplossingen bedacht.

In de teelt van potplanten worden hele Deense karren gestapeld ten behoeve van opslag in de koeling. Ook worden er halve Deense karren gestapeld. Als dit niet goed gebeurt, kan de stapel instabiel worden en kunnen de karren omvallen. Dat kan mogelijk letsel geven bij medewerkers.

Voorschriften

In het onderdeel 'Stapelen Deense karren' van de arbocatalogus staat onder andere dat bij hele Deense karren stapelen koppelstangen moeten worden gebruikt. Bij het stapelen van halve Deense karren zijn dat stapelblokken (koppelstukken). Ook staat erin dat het stapelen of ontstapelen van de gestapelde karren alleen met een elektrische handtrekker kan worden verricht. Werkgevers moeten erop toezien dat tijdens stapelen en rijden met hele Deense karren er geen medewerkers binnen een straal van 3 meter aanwezig zijn.

Persoonlijke bescherming

Bij het stapelen van hele Deense karren horen ook de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en werkhandschoenen.

De arbocatalogus ‘Stapelen Deense karren’ is te vinden op de site van Stigas. Ook staat daar een werkinstructie voor het stapelen hele Deense karren in de koelcel.