8 oktober 2019 Meer nieuws

Voorlichtingscampagne over regels arbeidscontracten en ontslag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een voorlichtingscampagne gestart om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag.

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Dat kan gevolgen hebben voor de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in Nederland.

Checklist met actiepunten

De campagne moet werkend Nederland ertoe aanzetten zich al voor 1 januari te informeren over de nieuwe regels. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘Wab-checklist’ met actiepunten samengesteld. Zie hier de complete checklist.